Odpadna električna in elektronska oprema

OEEO (Odpadna električna in elektronska oprema) se uvršča v posebno vrsto odpadkov, zaradi vsebnosti nevarnih sestavin in svoje sestave, zato jo je nujno ločevati od ostalih odpadkov, jo ustrezno predelati in obdelati. Tako vas obveščamo, da lahko odsluženo elektronsko in električno opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o

Ostale informacije in tudi najbližje lokacije oddaje, najdete na http://www.zeos.si.